รับออกแบบและสร้างห้องคลีนรูม คลีนแอร์ โปรดักท์

0-2319-7035-6
sales_capt@hotmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับออกแบบและสร้างห้องคลีนรูม คลีนแอร์ โปรดักท์ - ออกแบบก่อสร้างห้องคลีนรูม Class1,000

    ออกแบบก่อสร้างห้องคลีนรูม Class1,000

  • ออกแบบก่อสร้างห้องคลีนรูม Class1,000

    ห้องคลีนรูม Class 1,000ห้องคลีนรูม Class 1,000 การออกแบบคล้ายห้องคลีนรูม Class 100 เพดานห้องประกอบด้วย HEPA Filter จำนวนน้อยกว่า คลีนรูม Class 100 การออกแบบทิศทางการไหลของลมเป็นแนวดิ่งขนานกับผนังห้อง ขบวนการผลิตบางผลิตภัณฑ์อาจมีข้อจำกัดเรื่อง แสงสว่าง เราสามารถออกแบบรายละเอียดของห้องให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกแขนง ตราสินค้า : Clean Air Product Co....

    หมวดหมู่ : คลีนรูม, ห้องทดลองสำหรับวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์

คำค้นสินค้า