รับออกแบบและสร้างห้องคลีนรูม คลีนแอร์ โปรดักท์

0-2319-7035-6
sales_capt@hotmail.com

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อสินค้า: ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3

ข้อมูลที่ต้องการ
ยกเลิก