รับออกแบบและสร้างห้องคลีนรูม คลีนแอร์ โปรดักท์

0-2319-7035-6
sales_capt@hotmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับออกแบบและสร้างห้องคลีนรูม คลีนแอร์ โปรดักท์ - ผลงานสร้างอาคารวิจัย และทดสอบโรคติดต่อสัตว์สู่คน

    ผลงานสร้างอาคารวิจัย และทดสอบโรคติดต่อสัตว์สู่คน

  • ผลงานสร้างอาคารวิจัย และทดสอบโรคติดต่อสัตว์สู่คน

    ผลงานสร้างอาคารวิจัย และทดสอบโรคติดต่อสัตว์สู่คน  บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จำกัด รับสร้างอาคาร เพื่อรองรับการติดตั้งระบบปรับอากาศสำหรับอาคารวิจัย อาคารทดลอง อาคารผลิต ยา อาหาร ครบวงจร ทั้งระบบสาธารณูปโภค สุขาภิบาล ไฟฟ้า สถาปัตยกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ตราสินค้า : Clean Air Product Co.,Ltd. , The Ultimate Clean Room Solution ...

    หมวดหมู่ : คลีนรูม

คำค้นสินค้า