รับออกแบบและสร้างห้องคลีนรูม คลีนแอร์ โปรดักท์

0-2319-7035-6
sales_capt@hotmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับออกแบบและสร้างห้องคลีนรูม คลีนแอร์ โปรดักท์ - ห้องคลีนรูม Class 100

    ห้องคลีนรูม Class 100

  • ห้องคลีนรูม Class 100

    ห้องคลีนรูม Class 100  ห้องคลีนรูมที่ต้องการความสะอาด ในการใช้งานสูง การออกแบบทิศทางการไหลของลม ให้ลงมาตามแนวดิ่ง ขนานกับผนังห้อง ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งหมด ทำให้เป็น Class100 ซึ่งมีค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายสูงมาก ตราสินค้า : Clean Air Product Co.,Ltd. , The Ultimate Clean Room Solution Clean Air Product Co., Ltd. 14/2, Soi Ramkham...

    หมวดหมู่ : คลีนรูม

คำค้นสินค้า