รับออกแบบและสร้างห้องคลีนรูม คลีนแอร์ โปรดักท์

0-2319-7035-6
sales_capt@hotmail.com

แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับออกแบบและสร้างห้องคลีนรูม คลีนแอร์ โปรดักท์ - ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3

    ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3

  • ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3

    ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3  ออกแบบ และติดตั้งห้องแล็ปปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3 เป็นห้องปฏิบัติการที่มีเชื้ออันตรายสูง ต้องไม่ปนเปื้อนอากาศไปสู่ภายนอกห้อง ควบคุมมลภาวะอากาศ อุณหภูมิ ความชื้นและแรงดันอากาศให้ต่ำกว่าบรรยากาศภายนอกห้องคลีนรูม (Negative Pressure) มีรายละเอียดในการก่อสร้างสูง และราคาค่อนข้างสูงมาก ตร...

    หมวดหมู่ : คลีนรูม

คำค้นสินค้า